Cvičení Aqua Aerobic v Brandýse nad Labem


Hloubka vody

Rozlišujeme 4 základní úrovně hloubky vody. Pro jednotlivé formy Aqua fitness je vhodná jiná hloubka vody. Obecně platí, čím hlubší voda, tím se stává cvičení náročnější.

 

HLUBOKÁ VODA

Voda sahající po krk, bez dotyku dna. Váha každého účastníka je 10% vlastní hmotnosti na suchu. Při cvičení je kladen důraz na rovnováhu, vzpřímené držení těla, koordinaci pohybu, orientaci ve vodě.

Při cvičení se používá pomůcky: nadnášecí pásy.

 

PŘECHODOVÁ VODA

Voda sahající od hrudní kosti do podpaží. Váha účastníka je 30% vlastní hmotnosti na suchu.  Hloubka je vhodná pro cvičení kde provádíme odraz a výskok. U těchto cvičebních programů klademe důraz na stabilizaci  výchozích poloh a postojů a na kvalitu provedených prvků.

 

MĚLKÁ VODA

Voda sahající od pasu po hrudní kost. V mělké vodě je váha každého účastníka 50% vlastní hmotnosti na suchu.

 

NÍZKÁ VODA

Voda sahající od pasu ke kolenům

Brouzdaliště: od kolen ke kotníkům