Cvičení Aqua Aerobic v Brandýse nad Labem


Formy Aqua fitness, pomůcky ke cvičení

 

Aqua power aerobic  – zaměřeno na zlepšování silové vytrvalosti, používá se zátěž (pomůcky – nejčastěji činky, rukavice)

Deep aqua aerobic – cvičení v hluboké vodě (hladina sahá ke krku) nutno používat pomůcky - nadnášecí pásy. cvičí se bez doteku dna (nezatěžuje klouby, páteř, vazivové tkáně, obtížné na koordinaci pohybu, energeticky účinné cvičení)

Funky aqua aerobic – zábavné cvičení s pomůckou -vodní nudle, která zefektivňuje cvičení (zejména břišní svaly)

Aqua kick box - dynamické, kondiční, energeticky účinné cvičení s aplikací bojových stylů do vodního prostředí. Mimo základní cvičební techniky Aqua fitness spojuje bojové prvky (kopy, údery a jejich kombinace) do aerobního bloku.

Aqua pro těhotné a ženy po porodu - specifická cvičební hodina zaměřená na těhotné a ženy po porodu

Aqua jogging – běh ve vodě, velké uplatnění má v rehabilitaci (sportovní zranění především dolních končetin).

Rozlišujeme 2 formy aqua joggingu

                            – v kontaktu se dnem

                            - bez kontaktu se dnem s pomocí nadlehčovacích pomůcek (pásy, vodní vudle), tělesná hmotnost se redukuje o 90%, trup je mírně nachýlen vpřed

Používáme 2 pohyby paží: podobný pohyb při běhu na zemi/nabíravý pohyb (podobný při plavání kraulem

Aqua step aerobic – speciální pomůcka -aqua step (zvyšuje se intenzita cvičení, zvýšený důraz na koordinaci pohybu).

Aktivujeme nejhlubší svaly stabilizačního systému (trup je ve větším zpevnění, díky výskokům na step nutno přesnější pohyby)

Aqua gymnastika – jednoduché cviky ve vodě, základ pro další formy ve vodním prostředí. Cvičí se v přechodové vodě.

Aqua bike - zábavné a pestré cvičení na vodním kole

Aqua dance - cvičební hodina obsahuje taneční prvky

 

Aby bylo cvičení zábavnější a účinnější (při cviku je kladen větší odpor vody) můžeme se setkat  při cvičení s různými pomůckami.

  • vodní nudle
  • vodní pásy
  • činky
  • rukavice
  • aqua step
  • větrníky, vějířky, totemy
  • disky
  • vodní kola
  • desky